Blog

Sürdürülebilirlik Nedir? Neden Önemlidir?

Sürdürülebilirlik Nedir? Neden Önemlidir?

Şunu biliyoruz ki bugünümüz ve yarınımız doğal kaynaklarımıza bağlı. Doğal kaynaklarımız ise ne yazık ki sonsuz olamayabiliyor. Bu aşamada sürdürülebilirlik ilkesi devreye giriyor ve aslında bir anlamda yarınımızı inşa ediyor. Sürdürülebilirlik sağlamak demek aynı zamanda doğa ve insan arasında da bir denge kurmak anlamına gelir ki bu dengenin sağlanması doğrudan bize bağlıdır. Doğa, her şeyiyle bize kendini teslim etmiştir ve ona sahip çıkmak da bizim elimizdedir. Konu “sahip çıkmak” olunca sürdürülebilirlik kavramı giriyor devreye. Önce sürdürülebilirlik nedir kısaca değinelim. Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak çeşitlilik ve üretkenliğin devamının sağlanması anlamına gelir bir diğer deyişle daimi olabilme yeteneğini korumak olarak da tanımlanabilir. Bir düzenin içerisindeyiz ve bu düzeni koruyabilmek için devamlılığa ihtiyacımız var. Küresel anlamda sürdürülebilirlik kavramına baktığımızda ilk olarak Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun yaptığı çalışmayı görüyoruz. 1987 yılında yayımlanan “Ortak Geleceğimiz” adı verilen raporla birlikte sürdürülebilirlik kavramı da dilimize geçmiştir. Ortak Geleceğimiz isimli raporun amacı hızlı sanayileşme ve nüfus artışından kaynaklanan sorunlara çözüm üretmek. Bu rapor ekonomik gelişim ve küreselleşmenin çevre üzerindeki olumsuz sonuçları hakkında da bir uyarı mahiyetindeydi aynı zamanda. Bu rapor sayesinde sürdürülebilirlik kavramı, somut örnekleriyle hayatımıza girmiş oldu. Sürdürülebilir bir çevre için en temel şeylerden biri seçimlerimizi doğru yapmak. Teknolojimizi iyi seçmek, iklimimizi iyi tanımak, çevremizi ve enerjimizi korumak için elimizden geleni yapmak gerekir. Planlı bir şekilde kaynaklar üzerinde yaptığımız olumlu yönlendirmeler sayesinde sürdürülebilirlik kavramını da üst seviyelere taşıyabiliriz. Sürdürülebilir olmak için öncelikle o şeyi korumak, analiz etmek ve ona değer vermek gerekir. Böylece yaşam döngüsünde hiçbir aksama yaşanmaz. Yıllarca süren devamlılık sayesinde de yarınlarımı güvence altına girmiş olur.

Sürdürülebilirliğin bileşenleri nelerdir?

Sürdürülebilirliğin 3 temel bileşeni vardır; çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişim. Çevre sürdürülebilirliği denince öncelikli olarak bilmemiz gereken çevre ve doğada yer alan kaynakların tükenebilir olduğunu gerçeğidir. Çevremizdeki kaynaklara iyi bakarak ve dahası bu bakımı devamlılık haline getirerek pek çok fayda sağlarız. Özellikle yenilenemeyen enerji kaynaklarının farkında olmak ve bunlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ağırlık vermek gerekir. Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında kaleme aldığımız yazımızı okumak için TIKLAYIN.

https://www.incitas.com.tr/bilgi-merkezi/blog/yenilenebilir-enerji-nedir-yenilenebilir-enerji-kaynaklari-nelerdir

Bir diğer sürdürülebilirlik bileşeni ise ekonomik sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik ilkesi çevreye zarar vermeden, toplumları refaha kavuşturacak ekonomik büyümeyi sağlamaya da odaklanır. Ekonomik sürdürülebilirlik sayesinde mal ve hizmet tüketimi artarken refah düzeyinin de yükselmesi hedeflenir. Bu bağlamda ekonomik sürdürülebilirlik de sürdürülebilirlik kavramının önemli bir kalemdir. Bir diğer bileşen ise sosyal gelişimdir. Sağlık, hayat ve eğitim kalitesinin yükselmesi için sürdürülebilirlik kavramı önemlidir. Bu sayede sosyal gelişim desteklenir ve insanlar birey olarak neler başarabileceği konusunda güçlendirilmiş olur.

Sürdürülebilirlik neden önemlidir?

Küresel ısınma mücadelesi, aslında sürdürülebilirlik kavramının önemine iyi bir örnektir. Bugün küresel ısınmayla mücadele ediyoruz ki yarınımız daha sağlıklı ve refah olsun. Küresel ısınmayla mücadelenin amacı yeryüzünün ileride yaşayacağı sıkıntılara karşı önlem almaktır. Öyle bir sistemin içerisindeyiz ki aslında doğa bize tüm nimetlerini sermek üzere hazır, bizden tek beklentisi ise ona sahip çıkmamız ve değer vermemiz. Aslında dışarıdan bir müdahale olmadıkça doğal kaynaklarımız dünyaya yetecek kadar çoktur. Ancak gösterilen ilgisizlik ve özensizlik sonsuz olduğu düşünülen kaynakların bile aslında bir gün tükenebileceğini bize gösterir. Şu bir gerçek ki yaşadığımız gezegene gereken saygıyı göstermiyoruz kimi zaman ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasını tüketiyoruz. Sürdürülebilirlik planları sayesinde aslında tüm bu negatif etkiyi pozitife çevirmek bizim elimizde. Sürdürülebilirlik konusunda bize çok büyük sorumluluk düşüyor. Öncelikle sürdürülebilirliğin önemini benimsemeli ve hayatımızı bu doğrultuda şekillendirmeliyiz. Birey olarak yapılan her hareketin topluma büyük fayda sağlayacağını unutmamak gerekir. Aydınlatma, ısınma, temizlik ve hatta beslenme gibi günlük ihtiyaçlarımızda yapacağımız birtakım “yer değiştirmeler” ya da “değişimler” sayesinde büyük adımlar atabiliriz. Bu attığımız adımlar da emsal teşkil edecek ve dahası topluma örnek olacak bu sayede birey olarak attığımız adım her yeni gün zincirine yeni bir halka ekleyerek büyüyecek ve günün sonunda mutlu bir doğa, güvenli yarınlar ve güzel bir gelecek de bizleri bekliyor olacak.