Blog

Yenilenebilir Enerji Nedir? Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Nedir? Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Doğal kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından daimî olarak takviye edilebilen enerjiye Yenilenebilir enerji deniyor. Takviye edilebilen enerjiden kastımızı açarak başlayalım söze. Bu enerjilerin kaynağı “doğa”dır; sürekli devam eden, doğal süreçlerde var olan enerji kaynaklarından elde edilir. Yenilenebilir enerjinin temini için sürekliliği olan doğal süreçlerden faydalanılır. Yenilenebilir enerjinin; tesisler, hayvanlar ya da beşerî nedenlerle kalıcı olarak tüketilmesinin imkânı yoktur. Enerji üretimi için doğal kaynaklardan yararlanılır, kullanılan kaynaklar tükenme hızından çok daha hızlı bir sürede kendini yenileyebilen enerji kaynaklarıdır bu nedenle “tükenme” gibi bir durum da söz konusu değildir. Peki nedir bu enerji kaynaklarını bu kadar önemli kılan?

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi Nedir?


Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli ya da tekrar tekrar ulaşım imkânı olan “doğal kaynaklar”dan elde ediliyor. Bu kaynaklar kendiliğinden var olan, zamanla tükenmeyen kaynaklar olduğu için alternatif enerjiler olarak hayatımızda yerini alıyor. Trafik araçtan geçilmiyor, nüfus deseniz hızla çoğalmakta. Sanayileşmenin büyüyen hacmi, her geçen gün daha fazla enerji gereksimine neden oluyor. Yoğun olarak kullanılan kömür, linyit ya da benzin gibi yakıtlar eğer yenilikçi teknolojiler kullanılmazsa çevreye “kirlilik ve zarar” olarak etki ediyor ki bu da dünyamızı üzmeye yetiyor. Böyle durumlarda, alternatif enerji üretimi devreye giriyor ve insanların ve doğanın nefes alabilmesi için kritik bir önem taşıyor. Çevreye dost olan bu kaynaklar, asla tükenmeyen bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı, beraberinde şu faydaları getiriyor;

  • Kısa sürede yerine konulabilen bir enerji kaynağıdır. Bu yüzden kendilerini yormadan, insanlar için güç üretebilirler.
  • Kirliliğe neden olmazlar, diğer yakıtlara oranla daha temiz kaynaklardır.
  • Doğal olarak varlığını sürdürdüğü için alternatif ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. 


Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?


Yenilenebilir enerjinin ne olduğundan bahsettik, önemine değindir ve vurguladık; “tükenmeyen enerji kaynaklarıdır.” Peki nasıl oluyor da tükenmiyor ve dahası nedir bu yenilenebilir enerji kaynakları? Gelin bir göz atalım.

Güneş Enerjisi


Yenilenebilir enerji deyince ilk akla gelenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kaynağı ısı ve parlak ışık olan enerji çeşitlerinden biri güneş enerjisidir.  Güneş ışınlarını direkt olarak güneşten toplar, bu ışınlarda ısı ya da elektrik üretimini sağlar.

Rüzgâr Enerjisi


Rüzgâr enerjisi, güneş radyasyonunun yeryüzünü farklı ısıtmasıyla elde edilir. Yeryüzündeki hava farklı ısınırsa sıcaklık, nem ve basınç farkı ortaya çıkar. Bu basınç kaybı da havanın hareketine neden olur. Rüzgâr enerjisi de tam olarak budur. Rüzgâr enerjisinden elektrik üretmek için rüzgâr tribünleri ya da yel değirmenleri kullanılabilir.

Jeotermal Enerji


Yenilenebilir enerji kullanımı yeni bir olgu gibi dursa da özellikle jeotermal enerji kullanımına baktığımızda çok eskilere dayanan bir kullanım görüyoruz. Antik Romalılar ve Çinliler M.Ö 1500’lü yıllarda doğal jeotermal kaynaklar kullanırlardır. Bu kaynakların kullanım alanları banyo, ısınma ya da pişirme amaçlı olurdu. Jeotermal enerji, yerkabuğunda biriken termal enerjiye verilen isim; ısı ve elektrik üretimi için yer altında biriken ısıdan, buhar ya da gazlardan faydalanılır. Eğer ısı seviyesi yeteri kadar yüksek ise jeotermal enerji, elektrik üretimi için de kullanılabilir.


Hidrolik Güç


Hidrolik güç ya da su gücü diyebiliriz. Hızla akan suyun enerjisinden elde edilen güçtür. Antik çağlardan beri hidrolik güç bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkar. Günümüzde üretilen elektriğin önemli bir kısmı hidroelektrik santrallerinde üretilir. Bu santraller suyun bulunduğu iki nokta arasındaki potansiyel enerji farkını kullanarak enerji üretilmesini sağlar. Barajda biriken sula, belli bir yükseklikten aşağı bırakılır ve mekanik enerjiye dönüşür.

Biyokütle Enerjisi

Doğada yaşamını sürdüren hayvan ve bitkilerin atıkları ile üretilen enerji çeşidine biyokütle enerjisi denir. Çiftlik hayvanlarının dışkıları ya da ölü ağaçlar ile enerji üretilir. Her ne kadar faydalı bir yenilenebilir enerji kaynağı olsa da eğer kontrolsüz bir gelişim olursa insanlar ve çevre üzerinde olumsuz etkiler de yaratabilir.