ÜRÜNLER

LİTYUM AKÜLER

Normal akülerle marin aküler arasında teknik olarak fark yoktur. Marine aküler sulu, jel ve AGM yani kuru olarak üretilebilir. Yani sulu bir aküyü teknenizde de kullanabilirsiniz. Ancak pratikte bu neredeyse hiç tercih edilmez. Bunun sebebi, teknelerdeki sarsıntıya ve şartlara dayanıklı ve daha uzun ömürlü bir akiye duyulan ihtiyaçtır.  Denizdeki sarsıntıdan etkilenip sıvı kaybı yaşanması sıklıkla arızalanması yol açar. Bu nedenle çoğunlukla tercih edilmez. En çok tercih edilen marine akü türü jel tipteki aküdür. Tekne ve yatlar için uygun akü seçiminde tercih edilecek aküler Deep Cycle özelliğine sahip jel akülerdir. Bu aküler tam bakımsız olduklarından ve sarsıntıya, aşırı sıcak ve soğuktan minimum düzeyde etkilenmeleri, aynı zamanda uzun ömürlü olmaları sebebiyle deniz araçları için en uygun aküler kategorisindedir. Jel akülerden de kısaca bahsetmek gerekirse, jel akülerin en büyük özelliği veya kullanım alanı “derin deşarj” uygulamalarında kullanılıyor olmasıdır. Jel aküleri kullandığınız süre zarfında saf su ilavesi gerektirmediğinden jel akülere “bakımsız akü” denilir. Özetle, jel akü için şarj – deşarj işlemi sonrası performansından ödün vermeyen aküler denilebilir.