Blog

Yenilenebilir Enerji Sertifikası Nedir?

Yenilenebilir Enerji Sertifikası Nedir?

Teknolojinin yararlarını her ne kadar hayatımızın hemen her evresinde deneyimliyor olsak da özellikle son yıllarda “yeşile dönüş” yaşadığımız da aşikâr. Bir yanda yapay zekâ mucizesinin hayatımıza kattıklarına şaşırırken, öte yandan yeşil enerjinin sakin sularında doğayı korumaya çalışıyoruz. Dünya dönmeye devam ederken, biz de yeşili korumak için çaba sarf ediyoruz diğer bir deyişle. Konu tabiat düzenini korumak olunca pek çok yöntem çıkıyor karşımıza. Atıklarımızı doğru değerlendirmekten, yeşili sevmeye ve korumaya kadar giden uzun bir yol bizimki. Bugün, son yıllarda okların döndüğü yenilenebilir enerji, yeşil enerji ve bunların sertifikaları hakkında konuşacağız. Aslında daha önceden fazlasıyla aşina olduğumuz yenilenebilir enerji hakkında kısa bilgiler ile başlayalım yazımıza.

Yenilenebilir enerji nedir, kısaca…

Yenilenebilir enerji ne demek özetle şu şekilde tanımlayalım; yenilenebilir enerji, sürekli olarak devam eden ve doğal süreçlerde var olan enerji akışından elde edilen bir enerji türüne verilen isimdir. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ya da hidrojen enerjisi gibi enerjiler yenilenebilir enerji kaynakları sınıfına aittir. Yenilenebilir enerji kaynağının tesisler, işletmeler, fabrikalar ya da insanlar ve hayvanlar tarafından tüketimi ve son bulması söz konusu değildir, diğer bir deyişle bu kaynaklar tükenmez. Güneş enerjisi kullanılsa da kullanılmasa da güneş parlamaya devam eder; rüzgâr enerjisinden faydalanılsa da faydalanılmasa da rüzgâr eser. Bu doğal döngüyü insanoğlunun tüketmesi mümkün değildir. En bilinen ve en genel olarak tabir edilen yenilenebilir enerji çeşidi ise güneş enerjisidir ki son yıllarda popülerliği ve kullanımı gittikçe artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji üretim için “doğal kaynakları” kullanır ve doğa, tüketilen bu enerjileri sürekli olarak yeniler. Bu sayede sonsuz bir döngü içine girilir ve tasarruf sağlanmaya başlanır. Bu tasarruf yalnızca cep dostu olmakla kalmaz, doğaya verdiğimiz sözü de tutmamızı sağlar. Yenilenebilir enerjinin kullanım alanları oldukça geniş bir yelpazededir. Rüzgâr yoğunluğu yüksek olan yerlere rüzgâr türbinleri kurulur ve bu sayede rüzgâr enerjisi elde edilir. Bir diğer örnek jeotermal enerji.  Isıtma, soğutma, elektrik üretimi gibi farklı amaçlara hizmet eden jeotermal enerji sayesinde özellikle turizm sektöründe gelişmeler yaşanabilir. Yenilebilir enerji kaynaklarının pek çok faydası vardır. Örneğin bir ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde ve refah düzeyini korumasında etkili rol oynar. Yenilenebilir enerji kaynakları aynı zamanda iş istihdamı sağlar. Elektriği ulaştırmanın güç olduğu yerlerde en iyi çözümlerden biri olarak karşımıza çıkar. Özellikle uzak tarım arazileri için etkili çözümler sunar. Yenilenebilir enerji kaynakları, başta “tasarruf” olmak üzere pek çok faydayı içinde barındırır bu nedenle popülerliği ve kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Yenilenebilir enerjiye kısaca değindikten sonra yine benzer bir koldan devam edelim yazımıza; bu sefer yeşil enerjiden bahsedeceğiz.

Yeşil enerji nedir?

Enerji kaynakları yenilenebilir enerji ve yenilenemez enerji olmak üzere iki farklı daldan oluşur. Petrol, kömür, doğal gaz ve benzeri gibi fosil yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarını oluşturur. Bunlar “tükenen” enerji kaynaklarıdır ve enerji kullandıklarında biterler. Yeşil enerji ise tam tersidir. Güneş, rüzgâr ve su gibi doğal kaynaklardan elde edildiği için sonsuzdur. Yeşil enerji bir yenilenebilir enerji türüdür ve yenilenebilir kaynaklardan alınan yeşil enerji sertifikası ile kanıtlanır. Yeşil enerji asla tükenmeyen kaynaklardan elde edilen, doğa dostu bir enerjidir. Yeşil enerji sertifikası nedir sorusunun yanıtı ile devam edelim. Yeşil enerji sertifikası, bir şirketin elektrik kullanımının yenilenebilir kaynaklardan sağladığını beyan eden bir sertifika türüdür. Bu sertifika ile şirket, yenilenebilir enerji kullandığını kanıtlar. Yeşil enerji sertifikası, uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifikadır ancak öncesinde uluslararası yenilenebilir enerji sertifika sistemlerine üye olması gereklidir. Bu enerji sertifika sistemleri, üretilen elektriği belgeler ve elektrik üretilen kaynağın yenilenebilir olduğunu kanıtlar. Yeşil sertifika birden fazla türde mevcuttur.

Yeşil enerji sertifikası türleri nelerdir?

Yeşil enerji sertifikası iki türde incelenebilir; karbon yazılım sertifikası ve yenilenebilir enerji sertifikası. Karbon yazılım sertifikası gerçek ya da tüzel kişiye ait standardize edilmiş, ticareti mümkün olan, metrik ton karbondioksit cinsiden ifade edilen bir sertifika türüdür. Bir diğeri ise yenilenebilir enerji sertifikasıdır. Yenilenebilir enerji sertifikası I-REC sertifikası olarak da bilinir. 2015 yılında kurulan I-REC, yenilenebilir enerji sertifikalarının standartlarını belirlemek üzere faaliyet gösterir. Bu sertifikaların doğruluğunu denetler. Yanı sıra I-REC, yenilenebilir enerji sertifikasına verilen isimdir.  I-REC’in kuruluş amacı, tüketicilerin bilinçli bir şekilde enerji tüketmesini sağlamaktır. Sertifikayı elde etmek için önce belirli işlemler yerine getirilir ve ardından I-REC veri tabanına kaydolurlar. Üretimleri karşılığında da yenilenebilir enerji sertifikası almaya hak kazanırlar. I-REC kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte enerji kaynaklarının güvenilirliği, global çapta denetlenebilir hale geldi. Bu sayede artık üreticiler, ürünlerini üretirken kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan olduğunu sertifika ile kanıtlayabilecek.