Blog

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Temel Özellikleri Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Temel Özellikleri Nelerdir?

Dünya düzeni olarak durmadan tüketen bir yapıdayız. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüketim ihtiyaçları da doğru oran artıyor. Hal böyle olunca “yetememe” durumu da hasıl oluyor. Yenilenemez enerji kaynaklarının tüketimi artık yerini yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakmaya başladı. Yenilenebilir enerji kaynakları, giderek yükselen bir grafiğe sahip olan kirli fosil yakıtların yerini alıyor. Çevre ve insan sağlığı için tehdit unsuru olan bu tip kirli yakıtların yok olmasıyla daha temiz bir doğa, daha yaşanılası bir dünyaya kavuşmuş oluyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları genellikle temiz enerji olarak adlandırılır. Temizliği, doğa dostu olması ve çevreye zarar vermemesinden ileri gelir. Yenilenebilir enerji kaynağı ne demek kısaca tanımlayarak başlayalım söze…

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Nedir?

Yenilenebilir enerji nedir kısaca tanımlayalım. Yenilenebilir enerji, sürekli olarak devam eden ve doğal süreçlerde var olan enerji akışından elde edilen bir enerji çeşididir. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ya da hidrojen enerjisi gibi enerjiler yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Yenilenebilir enerji kaynağının tesisler, işletmeler, fabrikalar ya da insanlar ve hayvanlar tarafından tüketimi söz konusu değildir. Güneş enerjisi kullanılsa da kullanılmasa da güneş parlar; rüzgâr enerjisinden faydalanılsa da faydalanılmasa da rüzgâr eser. Bu doğal döngüyü insanoğlunun tüketmesi mümkün değildir. En bilinen ve en genel olarak tabir edilen yenilenebilir enerji türü güneş enerjisidir. Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji üretim için “doğal kaynakları” kullanır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi Nedir?

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarına baktığımızda günlük hayatımızın birer parçasına hizmet ettiğini görebiliriz. Örneğin rüzgâr yoğunluğu yüksek olan yerlere kurulan rüzgâr türbinleri sayesinde rüzgâr enerjisi elde edilebilir. Yanı sıra ısıtma, soğutma, elektrik üretimi ya da mineral üretimi gibi farklı amaçlara hizmet eden jeotermal enerji sayesinde turizm sektöründe gelişmeler sağlanabilir. Kaplıcalar yardımı ile turizm sektöründe hareketlenme sağlayabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarını pek çok alanda kullanabiliyoruz. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan talep de günden güne artıyor şüphesiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının pek çok faydası bulunuyor. Örneğin bir ülkenin kalkınması, gelişmesi ve refah düzeyine ulaşabilmesi için enerji önemli bir güçtür. Yukarıda sözünü ettiğimiz kirli fosit yakıt kullanımını azaltması bakımından da önemlidir. Yerli kaynakların geliştirilmesinde ve dışa bağımlılığın azaltılmasında önemli bir role sahiptir. Yenilenebilir enerji kaynakları aynı zamanda iş istihdamı sağlayarak işsizliği azaltabilir. Elektriği götürmenin zor olduğu coğrafi yerlerde en önemli çözümlerden biridir. Yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde bu zor coğrafi koşullara sahip bölgelere de enerji ulaşımı sağlanır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevreye Faydaları Nelerdir?

Aslında tüm bu yazdıklarımızın içinde en önemli faydalarından biri şüphesiz çevreye olan olumlu katkıları. Örneğin yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinde atmosfere herhangi bir gaz salınımı bulunmaz. Sadece kurulum aşamasında az miktarda ambalaj atığı bulunur ancak bunların dışında her hangi bir atık bulunmaz. Keza rüzgâr enerjisi için de benzer şeyler söylenebilir. Atmosfere herhangi bir gaz salınımı söz konusu değildir. Rüzgâr enerjisinin su kirliliğine de bir etkisi bulunmaz yanı sıra rüzgâr santrallerinin atıkları da yoktur.