Blog

Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?

Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?

Sürdürülebilir enerjinin bugün ve gelecek için büyük bir ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. ABD, Avrupa, Çin gibi ülkelerde sürdürülebilir mimarinin örnekleri görülmeye başlamışken, Türkiye’de de bu alanda projeler üretiliyor. Sürdürülebilir mimari, geleceğin mimari biçimi olarak bilinmekte. Ancak öncelikle sürdürülebilirlik raporu nasıl hazırlanır konusunu detaylı bir biçimde araştırmak gerekiyor.

Sürdürülebilirlik Raporu Nedir?

Mimari, sanayi ve enerji yönetimi gibi alanlarda belli kriterlere göre sürdürülebilirlik raporu verilebilir. Ancak önce sürdürülebilirlik raporu nedir sorusunu yanıtlamakta fayda var. Temel olarak, bir projenin doğaya zarar vermeyecek, kendini yenileyerek enerji kaynaklarını aşırı derecede tüketmeyecek bir yapıya sahip olduğunu tescilleyen rapor bu şekilde adlandırılır.

Raporun Temel Aşamaları Nelerdir?

Üretilen projenin (ürün, mimari yapı vs) doğaya uygun olup olmadığının incelenmesi.
Kullanılan enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve projeyi üretmek/kullanmak için gerekli olan enerjinin analiz edilmesi.
Kısacası, rapor hazırlanırken projenin ekolojik dengeye katkıda bulunup bulunmayacağına bakılır.

Sürdürülebilirlik Raporu Hangi Projeler İçin Verilir?

  • Sanayi ürünleri (gıda, elektronik, giyim, hobi)
  • Taşıtlar
  • Evler ve toplu konut alanları
  • Mimari yapılar (oteller, alışveriş merkezleri, sosyal merkezler, okullar, fabrikalar)
  • Kent projeleri

 

Sürdürülebilirlik Raporu Neden Önemlidir?


Sürdürülebilirlik raporunun temel amacı, firmanın “ekolojik ayak izini” ölçmek, yani faaliyetleri boyunca ekolojiye nasıl bir katkı sağladığını görmektir. Nitekim çevreye sağlanan katkı bugünlerde önemli bir kıstas olarak kabul edilmeye başladı. İnsanlar artık çevreye zarar vermediğinden ve katkı sağladığından emin oldukları firmaları tercih ediyorlar. Ayrıca ekolojik dengeye zarar verdiği tespit edilen firmalar ciddi yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Dolayısıyla faaliyetlerini sürdürmek, kamuoyunda olumlu bir izlenim yaratarak başarılı olmak amacı güden her firmanın sürdürülebilirlik raporu nasıl hazırlanır konusunu araştırması ve en kısa zamanda yetkili bir kurumdan bu raporu edinmesi gerekiyor.

 

 

Diğer yandan, bu tür raporlar firmaların yalnızca kâr odaklı davranarak, insan hayatına ve çevreye zarar vermemeleri için büyük bir önem taşıyor.

Sürdürülebilirlik raporu yayınlayan firmalar, çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olmakla birlikte bunu bir prestij meselesi olarak da görmekteler.

Rapor Nasıl Hazırlanır?

Sürdürülebilirlik raporu hazırlanırken öncelikle firmanın kaynak kullanımına ve atık politikasına dikkat edilir. Bugün ekolojik dengeye zarar veren firmalar dünya çapında protesto edilmekte ve bu ciddi kayıplara sebep olmaktadır. Firmanın ve ürettiği ürün/projelerin kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik raporunun temel kıstasıdır.

 

  • Birincil enerji
  • Ağır metal
  • Su
  • Gaz emisyonları
  • Biyolojik atık

Firmanın üretimi ve faaliyetleri öncelikle yukarıdaki başlıklar altında incelenir. Bu kaynakları doğaya zarar vermeden kullandığı tespit edilen bir firmanın sürdürülebilir olduğuna karar verilecektir.

Diğer yandan, rapor hazırlanırken “çevresel etki” kıstası da bulunuyor. Bu kıstas her çalışanın çevreye verdiği etkiyi göz önüne alıyor. Üretim yaparken kullanılan yöntemlerin çevreye etkisi raporun notunu belirleyen unsurlardan biridir.


Ekolojik etki, sürdürülebilirlik raporunun temel kıstası olmakla birlikte, dikkat edilen tek husus değildir. Raporun temel amacı, firmanın doğaya ve insan hayatına ne kadar uyumlu olduğunu değerlendirebilmek. Dolayısıyla firmanın çalışanlarıyla olan ilişkisi de sürdürülebilirlik raporunun öğeleri arasında yer alıyor.

 

 

Örnek vermek gerekirse, iş kazalarının yoğun olarak ve firma kaynaklı ihmallerden yaşandığı bir şirketin sürdürülebilirlik notu düşük olacaktır. Şirketin ekolojik dengeye katkı sağladığı tespit edilse bile, insan hakları da raporun temel kıstaslarından biridir. Bir not düşmek gerekirse, çalışma saatleri, ücretler gibi konular sürdürülebilirlik raporunun bir parçası değil, bu genellikle iş hukuku kapsamında değerlendiriliyor. Ancak firmanın insan sağlığıyla olan ilişkisi sürdürülebilirlik raporunda önemli bir kıstas.


Sonuç olarak, sürdürülebilirlik raporu bir firmanın doğaya ve insan hayatına nasıl bir etki yaptığını tescilliyor. Günümüzde faaliyetini devam ettirmek isteyen her firmanın bu raporu edinmesi gerekmekte.