Blog

Sıfır Atık Nedir?

Sıfır Atık Nedir?

Söze “sıfır atık felsefesi nedir?” sorusunun yanıtı ile başlamak daha anlamlı olacaktır. Sıfır atık ne demek kısaca bahsedelim. Sıfır atık, atık malzemelerin geri dönüşüm aracılığı ile değerlendirilmesi demektir. Atığa neden olan etkenlerin gözden geçirilmesi ve israfın önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bir nevi atık yönetim felsefesidir. Sıfır atık hedefleyen işletmeler iç ekonomiyle birlikte ülke ekonomisine de büyük oranda yarar sağlar. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içerisinde değerlendirilmeden direkt yok edilmeleri ciddi kayıplara yol açar. Dünya üzerindeki olumsuz etkileri oldukça fazladır. Ekolojik dengeyi bozmakla kalmaz aynı zamanda yaşam standardımıza da olumsuz etki eder. Sıfır atık sayesinde doğal kaynaklarımız daha verimli kullanılır ve dünyamız daha yaşanılası bir hale gelir. Peki, sıfır atık yaklaşımının avantajları nelerdir, şimdi gelin bunlara yakından göz atalım.

Sıfır Atık Felsefesinin Faydaları Nelerdir?

Sıfır atık için bir felsefe tanımını yapmak doğru olacaktır. Farkındalık, bu işin ilk ve temel adımıdır. Sıfır atık projelerinin pek çok faydası vardır. Bunlardan birkaçını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Verimliliğin artmasına olanak sağlar
 • Temiz ortam yaratır bu da performansın artmasını sağlar
 • İsrafın önüne geçilmesi için büyük bir adımdır
 • İsrafın önüne geçilmesiyle birlikte maliyetlerde de önemli ölçüde azalma sağlayacaktır.
 • Gerek ulusal gerekse uluslararası pazarda “çevreci” sıfatına sahip olunmasını sağlar. Böylece saygınlık artar.

Sıfır Atık Projesi Nedir?

Sıfır atık projesinde amaç kaynakların israf edilmeden kullanılması ve böylece verimliliğin arttırılmasıdır. Sınırlı kaynaklara sahip olmamıza rağmen ihtiyaçlarımız çığ gibi büyüyor. Doğal kaynakların bu ihtiyaçları karşılaması da gittikçe zorlaşıyor. Bu nedenle doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasının önemi günden güne artıyor. İşte bu önemden yola çıkarak “sıfır atık yöntemi” dünyada giderek yaygınlaşmaya başladı. Gerek bireysel gerek kurumsal olarak sıfır atık yönetimi konusunda önemli yollar kat ediliyor. Bu yöntem israfın önüne geçmekle kalmıyor aynı zamanda çevresel tehlikelerin azalması konusunda da önemli rol oynuyor. Sıfır Atık Projesi işte bu amaçlar için başlatılmış bir projedir. Sıfır atık projesine başvuru için kamu ve özel kurumlar büyük ilgi gösteriyor. Sıfır Atık Projesi Raporu’ndan da söz etmeden geçmeyelim. Sıfır Atık Projesi Raporu, sıfır atık projesi ile ilgili dokümanların gösterildiği bir belgeye verilen isimdir. Önce projenin ne olduğu hakkında detaylı bir bilgi verilir ve ardından takip edilecek süreç açıklanır. Sıfır atık kapsamında hangi çalışmaları yürütüldüğü bilgisi verilir. Aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sıfır atık projesinin uygulama aşamaları hakkında da bilgi verilir.

Sıfır Atık Sistemi Kurulumu Nedir?

Sıfır atık sistemi kurulumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen 7 aşamalı bir sistemdir. Firma, kurum ya da kuruluşların sıfır atık projesine dahil olabilmesi için gereken adımları ifade eder. Bu adımları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.

 • Odak noktaların belirlenmesi ilk aşamadır. Burada sorumlu olacak kişiler belirlenir. Bu kişiler sistemin kurulmasından, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasından sorumlu olur.
 • Durum tespiti bir diğer aşamadır. Sıfır atık sistemini kuruma uygularken mevcut durumun iyice analiz edilmesi gerekir. Örneğin atık konusunda ne durumda olduğunuzun tespiti gereklidir ki ona göre bir planlama oluşturulsun.
 • Planlama demişken… Bu aşamada mevcut durum baz alınır ve bir plan hazırlanır. Bu plan doğrultusunda taşlar yerine oturtulur.
 • İhtiyaç listesi bir diğer aşamadır. Sıfır atık sistemi kurulumu sırasında nelerin eksik olduğu belirlenir. Kurumdaki her birim dikkate alınır ve ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanlar belirlenir.
 • Eğitim ve bilinçlendirme sonraki aşamadır. Bu bölümde uygulamaya geçilmeden önce hedef kitlelere yönelik uygulamalı eğitim verilir.
 • Uygulama aşamasına geçilir. Bilgilendirme afişleri ekipmanların üzerine asılır.
 • Raporlama, son aşamadır. Bu aşamada uygulamanın etkinliği değerlendirilir. Çalışma ekibi tarafından izleme yapılır ve varsa sorunlar için çözüm önerilerinde bulunulur.