Blog

Kurşun Asitli Akünün Tarihi ve Doğuşu

Kurşun Asitli Akünün Tarihi ve Doğuşu

Kurşun Asitli Akünün Tarihi ve Doğuşu

Akü sayesinde elektrik enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülerek istenildiği zaman kullanılabilir hale getirilir. Akülerin gelişen teknoloji ile birlikte pek çok sayıda çeşidi ortaya çıkmıştır. Kurşun asit akü de kullanıma sunulan ilk akü çeşidi olarak kabul görmektedir. İlk olarak 1859 yılında Fransız fizikçi Gaston Plante tarafından kurşun asit akü icat edilmiştir. Gaston Plante tarafından kurşun asitli bataryaların icat edilmesi suretiyle ilk kez şarjlı bataryalar ticari hizmete sunulmuştur. Bir yüzyıldan fazla bir süredir kullanımda olan kurşun asitli aküler günümüzde de popülerliğini muhafaza etmektedir. Bunun nedeni ise kurşun asit akülerin daha düşük maliyetli olması ve yüksek yoğunlukta enerjiye sahip olmasıdır.

Kurşun Asit Akü Nedir?

Geliştirilen ilk akü çeşidi olmasına karşın kurşun asit aküler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. En eski ve en yoğun olarak kullanılan akü türüdür. Kurşun asit akü 1859 yılında Fransız bilim insanı Gaston Plante tarafından icat edilmiştir. Kurşun asit aküler oldukça güvenlidir ve kullanımı ucuzdur. Az maliyetli olmasına karşın yüksek voltajlı elektrik enerjisi sağlar. Bu özelliği sayesinde de otomobil, yat, golf arabası, forklift gibi çok sayıda kullanım alanı mevcuttur. Ayrıca baz istasyonları ve güneş enerji sistemlerinde de kurşun asit akü kullanımı tercih edilmektedir.

Kurşun asit aküler düşük bir enerji - ağırlık oranına sahip olmasına karşın yüksek boyutta dalga akım üretebilmektedir. Bu özelliği sayesinde de arabalardaki marş motorlarına yüksek akım sağlamak amacıyla bu akü türünden yararlanılır. Kurşun asit aküler oldukça ucuzdur. Düşük maliyetli olması sebebiyle de piyasada daha gelişmiş akülerin var olmasına rağmen dalga akımının önemli olmadığı ve yüksek enerji elde edilebildiği sürece kurşun asit aküler geçerliliğini korumaya devam etmektedir.
Kurşun asit akülerin oldukça fazla sayıda kullanım alanı bulunur. Cep telefonu alıcıları, hastaneler ve bağımsız enerji kaynaklarına ait sistemlerde yaygın olarak kullanılır.

Kurşun Asit Aküler Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

18. yüzyılda bilim insanları elektrik üretimi hususu üzerine yoğunlaşmaya başlamıştır. o dönemde Elektrik özellikle tıp alanında önemli bir yere sahip hale gelmiştir. Doktorlar tarafından bazı ölümcül hastalıkların tedavisinde elektrik enerjisinden yararlanılmaya başlanmıştır. Elektriğin kullanımı yaygınlaştıkça üretilemediği anlarda da elektrik enerjisinden faydalanmaya devam etme düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bilim adamları tarafından elektriğin sürekliliğine önem verilmiş ve çalışmalar bu amaca yönelik olarak düzenlenmeye başlamıştır. Bu nedenle de 18. yüzyılın ortalarında elektrik üretimi ve üretilen elektriğin piller vasıtası ile depolanıp daha sonra kullanılması ile ilgili çalışmalar başlamıştır.
Elektrik enerjisinin depolanması amacıyla ilk olarak 1700lü yılların sonuna doğru Alessandrro Volta tarafından elektrik pili icat edilmiştir. Alessandro Volta elektrik pilini Bologna Üniversitesi’nde tanıştığı Luigi Galvani adlı bilim insanı ile tanışması sonucunda icat etmiştir. Luigi Galvani hayvanlar ğzerinde çeşitli deneyler yapan ve çalışmalar yürüten bir bilim adamıdır. Kurbağa bacağı keserken kullandığı kesici çelik uç ve pirinçten üretilen tutucunun birbirime değmesi ile birlikte kurbağanın bacağının hareket ettiğini fark etmiştir. Cereyan eden söz konusu hadiseye ise hayvan elektriği ismi verilmiştir. Alessandro Volta bu olaydan etkilenerek elektrik enerjisi üzerine daha fazla yoğunlaşmıştır. Gözlemlediği bu vaka ile birlikte tuzlu suyla ıslatılmış bir bez ile metaller arasındaki elektrik iletkenliğini keşfetmiştir. Buna ek olarak elektromotor kuvveti de icat etmiştir. Elektriğin hayvan bedeniyle ilgili olmadığını esas olanın sıvı iletkenliği olduğunu araştırma sonuçları ile ortaya koymuştur. Tüm bu olay akışının sonucunda da 1800 yılında ilk elektrik pili icat edilmiştir. Alessandro Volta tarafından keşfedilen elektrik pili bilimsel yönden bir mihenk taşıdır. Volta’nın buluşu tek seferlik elektrik akımı üretmek ile sınırlı kalmıştır. Söz konusu icat Fransız bilim insanı Gaston Plante tarafından ileriye taşınarak kurşun asit akünün icadı ile sonuçlandırılmıştır.

Kurşun asit aküler icat edilen ilk akü çeşididir. Daha sonra zaman içerisinde gelişen teknolojik olanaklar sayesinde oldukça fazla çeşitte akü üretilse bile kurşun asit aküler geçerliliğini korumaya devam etmiştir. Tüm zamanların en verimli aküsü olarak nitelendirilen kurşun asit aküler tekrar tekrar şarj edilerek kullanılabilir. Kurşun asit aküler 1860 yılında Gaston Plante tarafından icat edilmiştir.

Gaston Plante 1834-1889 yılları arasında yaşamış olan Fransız bilim insanı ve fizikçidir. Gaston Plante tarafından icat edilen kurşun asit akü arabalarda kullanılabilen ve ticari amaçla seri üretimi yapılan ilk şarj edilebilen elektrik aküsü olarak tarihte yerini almıştır. Gaston Plante Paris’te fizik bölümünde öğretim görevlisi olarak eğitim hayatında yer almıştır. Fizikçi olmasına karşın tarih öncesinden kalıntıları olan kuş fosilleri üzerine keşiflerde bulunmuştur. 1860 yılında fizik profesörü unvanını kazanmıştır. 1859 yılında elektrik enerjisini daha sonra kullanılmak üzere depolayabilen ve şarj etme özelliğine sahip olan pil geliştirilmiştir. Söz konusu pil tek hücrelidir ve şarj edilerek defalarca kullanılabilme özelliğine sahiptir. İlk olarak tasarlanan kurşun asit akü de tek hücreli bir elektrik pilinden üretilmiştir.

Gaston Plante elektrik enerjisini depolayan bir sistem kurabilmek için öncelikli olarak birbirinden lastik şeritlerle ayrılmış olan sülfürik aside batırılmış iki ayrı kurşun levhadan yararlanmıştır. Söz konusu düzenek ile ilk kurşun asit akü meydana getirilmiştir. Daha sonra da bu kurşun levhaları bir kutu içerisine yerleştirerek birbirine paralel bağlı olan dokuz aygıttan oluşan akü bataryayı üretilmiştir. Söz konusu icat geliştirilerek günümüzdeki kurşun asit akülerin temelini oluşturmuştur. Günümüzde pek çok arabada kurşun asit aküler kullanılmaktadır. 

Gaston Plante tarafından temeli atılan kurşun asit akü icadı Camille Alphonse Faure adlı farklı bir Fransız mühendis tarafından geliştirilerek bir adım ileriye taşınmıştır. Camille Alphonse Faure düz kurşunun tüm yüzeylerini kırmızı kurşun pasta ile kaplamıştır. Bu sayede yüksek kapasiteye sahip daha verimli çalışan be tekrar tekrar şarj edilebilen pillerin de temeli atılmıştır.

Günümüzde taşınabilir ve istenilen yerde istenildiği zaman kullanılabilen elektrik kaynakları teknoloji ile birlikte sürekli olarak gelişim göstermektedir. İlk olarak kurşun asit akülerin icadı ile başlayan süreç günümüzde sulu akü, kuru akü, jel akü olmak üzere pek çok çeşide evirilmiştir.