Blog

Karbon Emisyonu Nedir?

Karbon Emisyonu Nedir?

Konu çevre, doğa, insan sağlığı gibi durumlar olunca, kurulan cümlerin çoğunda rastlarız karbon kelimesine. Karbondioksit gazı, sera gazı gibi gazlar kömür, doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıtların taşınması, rafine edilmesi ve kullanımı sırasında atmosfere yayılırlar. Karbon ve diğer sera gazları çevreyi tehdit eden faktörler arasındadır. Karbon emisyonu nedir kısaca tanımlayalım. Karbon emisyonu, günümüzde bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bir sorundur. Karbom emisyonunun kısa tanımını şu şekilde yapabiliriz; karbon emisyonu, atmosfere yayılan karbondioksit yani CO2 gazının miktarına verilen isimdir. Doğal yollarla atmosfere yayılan tonlarca karbondioksit vardır. Örneğin okyanus ve atmosfer arasında karbondioksit değişimi yaşanabilir. Yanı sıra insanlar, hayvanlar ve bitkiler de solunum işlemi sırasında karbondioksit salınımı yaparlar. Doğada ölen hayvan ve bitkilerin toprağa karışması sonucunda da atmosfere yine karbondioksit karışır. Bunların tamamı doğal karbon emisyonudur ve doğadaki dengeyi sağlama konusunda önemli işlev sağlarlar. Ancak işin "zararlı" kısmı insanoğlunun elinin değdiği kesimdir. Kömür, doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıtların taşınması, rafine edilmesi ya da kullanılması sırasında atmosfere istenmeyen karbon ve diğer sera gazları yayılır böylece o hep sözünü ettiğimiz "tehlike" oluşmu olur.

Karbon Emisyonunun Nedeni Nedir?

Karbon emisyonu ve diğer sera gazlarının dünyada artmasının belli başlı nedenlerı vardır. Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 

  • Kontrolsüz nüfus artışına bağlı olarak gelişen yoğunluk
  • Sanayileşmenin hızla ilerlemes
  • Küresel enerjiye karşı artan talep
  • Yeşil alanların günden güne azalması ve yerini beton binaların alması
  • Sera gazlarının bilinçsiz ve kontrolsüz bir biçimde doğaya salınması
  • Tehlike bilincinin oluşmamış olması ve çevreye karşı duyarlılığın azalması

  •  

Karbon Emisyonunun Önlenmesi için Alınması Gereken Tedbirler

Karbon emisyonunu azaltmak için yapılması gereken en önemli şeylerden biri yukarıda da sözünü ettiğimzi fosil yakıt kullanımını azaltmaktır. Fosil yakıt kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkan otomobil kullanımı her geçen gün artmaktadır. Yakın mesafeler için dahi otomobiller trafiğe çıkıyor ve böylece tehlikeli gazların salınımı artmış oluyor. Yakın mesafeler için bisiklete binmek ya da toplu taşıma tercih etmek bir çözüm gibi duruyor olsa da büyük şehirlerde ulaşım için bisikletin zorluklarını da deneyimliyoruz. Öte yandan çevremizi korumak için de tüm yük bizlerde. Bunun için fosil yakıt kullanan otomobiller yerine karbon emisyonu 0 olan elektrikli araçları tercih edebilirsiniz. Böylece karbon emisyonu azalmış olacaktır. Bir kişinin dahi bu konudaki bilinci, toplumun geri kalanına fayda sağlayacaktır. Elektrikli araç konusuda son yıllarda bir hayli gündemimizi meşgul ediyor. Elektrikli araç üreten firma sayısı günden güne artıyor. Hal böyle olunca da bazı şirketlerin üretim tesislerinde yenilenebilir enerji kullanımı gibi gelişmeler gündem maddesi olıyor. Fosil yakıtları hayatımızdan çıkararak ve "dünyayı ben mi kurtaracağım" düşüncesine değil "dünyayı ben de kurtaracağım" düşüncesine yakın olarak çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getirebilir ve güzel yarınlar için bir tuğla da bir koymuş olabiliriz.