Blog

Jel Aküler Harici Şarj Aletiyle Nasıl Şarj Edilir?

Jel Aküler Harici Şarj Aletiyle Nasıl Şarj Edilir?

Elektrik enerjisini depo ederek ihtiyaç halinde kullanıma sunan cihaza akü adı verilir. İhtiyaçlar doğrultusunda pek çok akü çeşidi geliştirilmiştir. Kurşun asit akü bir zamanlar en çok kullanılan türken günümüzde yerini jel aküye bırakmıştır. Derin deşarj özelliğine sahip olması, diğer akülerin aksine şarj işleminin ardından yapısının bozulmaması ve daha az yıpranması, sarsıntıya karşı dayanıklı olması gibi çeşitli avantajlara sahip olan jel akülerin günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Jel Akü Nedir?

Gelişen teknolojik olanakların bir sonucu olarak akülerin de çeşitleri değişmeye başlamıştır. Geçmiş sıkça kullanılan kurşun asit aküler bırakılmış daha kolay kullanımı olan jel aküler yaygınlaşmıştır. Jel akü içerisinde bulunan jel kıvamlı elektrolit ile diğer akülerden ayrışır. İsli silika ve sülfürik asitin jele benzeyen bir kıvamda olması sayesinde akünün içerisindeki elektrolit elde edilir. Diğer akülerden farklı olarak jel aküler sarsıntıya karşı dayanıklıdır. Yüksek sıcaklık değerlerinde bile rahatça kullanılabilir. Bu nedenle denizcilikte, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi santrallerinde jel akü yoğun olarak kullanılır. Jel aküler daha uzun kullanım ömrüne sahiptir ve daha yüksek bir verimlilik göstererek çalışabilir. Derin deşarja elverişli olması sayesinde jel aküler ne kadar şarj edilirse edilsin verimlilik kaybı yaşamaz ve kimyasal düzeneği şarjdan olumsuz etkilenmez.  

Jel Akü Ne Şekilde Şarj Edilir?

Aracın herhangi bir tehdit unsuruna yol açmadan düzgün bir şekilde çalışması enerji sağlayan akünün sağlamlığına ve düzgün çalışmasına bağlıdır. Şarj seviyesi de akünün sorunsuz bir şekilde çalışmasını etkileyen unsurların başında gelir. Aküye uygun ve akünün en verimli şekilde şarj olmasını sağlayacak olan şarj cihazının seçilmesi kritik bir öneme sahiptir. Jel akü mutlaka tam doldurulduktan sonra kullanılmalıdır. Tam olarak şarj edilmeden kullanılan akünün plakaları sülfatlaşma sonucunda zarar gördüğünden kullanılamaz hale gelir. Bunun haricinde gereğinde fazla şarj edilen jel akü de pek çok soruna yol açabilir. Fazla şarja bağlı olarak akünün plakaları oksitlenir, tortular meydana gelir. Elektrolit azalacağından akünün kapasitesi olumsuz yönde etkilenerek verimliliği düşer. Bu sebeple akünün tam şarj olup olmadığının kontrol altında tutulabilmesi için şarj regülatörü adı verilen kontrol aletleri yaygın olarak kullanılır.

Jel akülerin harici şarj aleti kullanılarak şarjı yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta şarj voltajının eşik voltajını geçmemesi gerektiğidir. Çoğunlukla 14.2-14.4 Volt aralığındaki eşik voltajları jel akü bataryalar için belirlenen bir kıstastır.

Harici şarj aleti kullanarak jel akü şarj edilirken akünün pozitif kutbu ile şarj aletinin pozitif kutbu birbirine bağlanır. Negatif kutuplar da aynı şekilde birbiriyle uyumlu olacak şekilde bağlanmalıdır. Akü ve cihazın birbirine tam olarak bağlandığından emin olunduktan sonra şarj işlemine başlanmalıdır. Şarj sonlanırken öncelikle harici şarj aletinin kapatılması gerektiği unutulmamalıdır.

Harici şarj aletiyle jel akü şarj edilirken akımın akü kapasitesinin %10’u kadar olması gerekir. 4 Ah kapasiteli bir akünün 0,4 amperlik bir akım sağlayan harici şarj aletiyle doldurulması gerekir.

Şarj Cihazı Seçerken Dikkat Edilmesi Hususlar Nelerdir?

  • Bir akü şarj edilirken şarj durumunu etkileyen çok sayıda çevresel etmen bulunur. Bulunulan ortamın sıcaklığı, nemliliği ve sarsıntılı olup olmayışı söz konusu etmenler arasında sayılır.
  • Akü şarj edilirken özellikle jel akülerin kullanıldığı marin akü gruplarının en düzgün şekilde kurulumunun yapılması gerekir.
  • Aküye uygun bir şarj aleti temin edilmezse fazla şarj edilen akü arızalanarak kullanılmaz hale gelebilir. Bu yüzden aküye uygun güçte bir şarj cihazı seçilmelidir.
  • Akünün gereğinden fazla şarj edilmesi ısınarak kısa devre yapmasına yol açabilir. Süreli akünün hangi seviyede dolduğunu kontrol etmek zor olacağından otomatik olarak kapanan harici şarj aletinin tercih edilmesi çok önemlidir.