Blog

İş Hayatında İnovasyonun Önemi

İş Hayatında İnovasyonun Önemi

Teknoloji geliştikçe, yeni kelimeler de hayatımıza giriyor. Son yıllarda en sık kullanılan kavramlardan biri olan inovasyon bugün konumuz. Öncelikle inovasyon kelime anlamına kısaca bir göz atalım. İnovasyon, Latince “innotavus” kelimesinden gelir. İngilizcede “innovation” (inoveyşın okunur) olarak kullanılır. Kelimenin tek bir karşılığı yoktur aslında, birden fazla anlama sahiptir. Temelde “yenilenmek” desek de derinde pek çok anlam barındırır. İnovasyon nedir kısaca özetlemek gerekirse şu şekilde bir tanım yapmak mümkündür; teknolojik alanda yapılan yeniliklerin tümüne inovasyon adı verilir. İnovasyon bir buluş ya da icat değildir; bir yenilenmedir. Bilim ve teknoloji ile topluma ve toplum ekonomisine katkı sağlayacak şekilde olan bir yenilenme, gelişme ve güçlenmedir. İnovasyon için yaratıcılık fikirlerinin zekâ ile muhteşem uyumu demek doğru olacaktır. İşin içinde yaratıcılık da vardır, zekâ da. Tüm bunlar teknolojinin getirileri ile birleşerek yenilenmeyi, güçlenmeyi ve gelişmeyi doğurur. Şimdi gelin inovasyon konusuna daha detaylı bir giriş yapalım.

İnovasyon nedir?

İnovasyon ne demek yukarıda kısa bir özet geçtik, şimdi detaylara inelim. İnovasyon yenilemek, geliştirmek, değiştirmek ve daha verimli ürünler ve hizmetler oluşturmaktır. İnovasyonun temeli yenilenme ve gelişme üzerine atılmıştır. Var olan problemleri yenilikçi fikirler ile birleştirir ve çözüm üretir. Bu bağlamda yapılan yenilik çalışmalarının tümü inovasyon çatısı altında yer alır. Bir ürünün icat edilmesi inovasyon değildir ancak icat edilen ürünün geliştirilmesi, değiştirilmesi bir inovasyondur. İnovasyonun amacı, var olan düşünceleri icraata dökerek yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi yaratıcı fikirlerin, zekâ ile muhteşem uyumu neticesinde inovasyon fikirleri hayatımıza girer.

İnovasyon çeşitleri nelerdir?

İnovasyon denince akla ilk olarak ürün ve hizmette yapılan değişim, gelişim geliyor olsa da aslında temelde çok daha farklı kavramları da içerir. İnovasyon, ürünün düzeyine, yapılış şekline, yapıldığı alana ve konusuna bağlı olarak farklı sınıflara ayrılabilir. İnovasyon tek yönlü değil birden fazla yönlü bir çatıdır. İnovasyon çeşitleri oldukça fazladır. En yaygın kullanılan inovasyon türleri; ürün inovasyonu, hizmet inovasyonu ve pazarlama inovasyonudur. Ürün inovasyonu, bir ürünün geliştirilmesi ya da mevcut olan ürünün değiştirilip yenilenmesini kapsar. Yenilenip, değişen ürün daha sonra piyasaya sunulur, buna ürün inovasyonu denir. Ürün inovasyonu için sıfırdan bir ürün üretmek gerekmez. Var olan ürünlerin daha iyi, daha güçlü, daha kaliteli ve bir öncekine oranla daha üstün performans sergilemesi amaçlanır. İnovasyonun temel amacı, var olan ürünü bir öncekine oranla değiştirmek ve geliştirmektir. Bu sayede yenilikçi bir bakış açısı sunar. Günümüzde ürünlerin daha üst seviyelerde geliştirilmesi ve mevcut ürünlerin benzersiz olması için büyük bir rekabet vardır. Üreticiler arasındaki bu rekabet, her geçen gün yeni teknolojilerin aramıza katılmasını sağlar. İnovasyon, teknolojiye yapılan yatırımların temelini oluşturan kavramlardandır. Bir diğer inovasyon çeşidi ise hizmet inovasyonudur. Burada pazara sunulan ve alıcılara fayda sağlayan hizmetlerin inovasyonu yapılır. Bir işletmenin, yeni ve değişik bir hizmet geliştirmesi ve alıcıya sunması, hizmet inovasyon örneğidir. Sunulan hizmetleri daha fazla müşteri çekmek için farklılaştırıp, yenilemek hizmet inovasyonuna dahildir. Var olan bir hizmet değiştirilir, geliştirilir ve alıcıya sunulur. Bir diğer inovasyon türü ise pazarlama inovasyonudur. Pazarlama inovasyonu, şirketin tüm fonksiyonları genel olarak kapsayan bir inovasyon türüdür. Pazar araştırmaları, müşteriyi tanıma gibi çalışmaların tamamı pazarlama inovasyonuna dahildir. Müşterilerin istek, beklenti ve ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmetler geliştirilir, gerekirse yeniden tasarlanır. Bu çatı altında yapılanların tamamı pazarlama inovasyonuna bir örnektir. Pazarlama inovasyonunun temel amacı pazarın devamlı olarak nabzını tutmak, pazara uygun çalışmalar yapmak, müşterinin ihtiyaçlarını belirlemek, pazarda yer alan sorunlara yönelik çözümler üretmektir. Fiyatlama, ücretlendirme ile ilgili yapılan yenilikler de inovasyonun bir parçasını oluşturabilir. Yanı sıra dağıtım kanallarında yapılacak değişiklikler de inovasyonun bir parçasıdır. Yani pazarlama inovasyonu dediğimiz içinde çok fazla rengi barındıran bir yelpazedir.

İş hayatında inovasyonun önemi nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık bilgiye ulaşmak çok daha kolay bir hal aldı. Eskiden bir bilgiye ulaşmak için sayfaları karıştırırken artık “tek bir tık” ile tüm bilgileri parmağımızın ucuna getirebiliyoruz. Hal böyle olunca her gün yenilenen rekabet ortamında ayakta durabilmek için gelişim, hayatın bir parçası haline geliyor. Şirketler, hep daha iyiyi sunmak adına inovasyon fikirleri geliştiriyor ve tüm bunlar karşımıza “teknoloji” olarak çıkıyor. Farklı fikirler sayesinde, sektöre yenilikler kazandırılıyor ve tüm bunlar ekonomiye de can veriyor. İhtiyaçları, farklı bakış açıları ile gözlemleyebilmek burada kilit bir öneme sahip. İhtiyaçlara yönelik çözümler üretmek, inovasyon için oldukça önemlidir. Günün gerekliliklerine göre değerlendirmelerini yapıp, inovasyon fikirleri üreten firmalar aynı zamanda sektörün kalite standardına da önemli bir ivme kazandırıyor. Her geçen gün yenilenen fikirler ile kalite artıyor ve teknoloji artık durdurulamaz bir hale geliyor.  İş hayatında inovasyonu doğru bir şekilde yapabilmek için en önemli şart analizdir. Piyasayı, müşteri taleplerini, ihtiyaçları ve problemleri çizgileri çok net bir biçimde analiz etmek gerekir. Şirket çalışanlarının inovatif düşünce konusunda eğitilmeleri, şirketin daha sağlam temeller üzerinde durmasını sağlayacaktır. Tek bir bakış açısı, bir yere kadar kişiyi götürebilir ancak çok yönlü bakış açısı kişinin önündeki tüm engelleri kaldırmasını sağlar. Müşteriler ve çalışanlar ile yakın temas kuran şirketler, geribildirimleri değerlendirip ürün ve hizmetlerle ilgili gelişimlerin de önünü açar. Geribildirimlerin değerlendirilmesi, bir şirketin emin adımlarla ilerlemesinde büyük rol oynar. İş hayatından inovasyon artık bir şirketin başarıya ulaşmasındaki en büyük etkenlerden biri haline gelmiştir. Günümüz koşullarında inovasyon odaklı çalışmalar yapmak, yatırımları bu mantık ile sürdürmek ve dahası yaratıcı fikirleri zekâ ile buluşturmak yüksek kazançların da kapısını aralar. İnovasyon bu bağlamda iş yaşamında başarı ve kazancın anahtarıdır demek mümkündür. Buradaki amaç bilgi birikimlerinden yararlanmak ve yeni fikirler uygulayarak rekabet gücünü arttırmaktır aynı zamanda. Bir şirketin yenilikçi ve inovatif olması aynı zamanda piyasa değerini arttırması bakımından da önemlidir. Kendini sürekli yenileyen ve müşterilerine farklı bakış açıları sunan şirketler gelişimin en büyük öncülerindendir. Özellikle dünya genelindeki küresel rekabet, bir anlamda inovasyonu mecburi kılmıştır diyebiliriz. Zira teknolojinin her geçen gün yenilenmesi, şirketleri de yenilikçi önlemler almak durumunda bırakmıştır.