Blog

Güneş Enerjisi Kullanılarak Nasıl Tasarruf Edilir?

Güneş Enerjisi Kullanılarak Nasıl Tasarruf Edilir?

Dünyanın en büyük ve yaşamsal enerji kaynağı olan güneşin %90’ı hidrojenden oluşur. Hidrojenin tepkimeye girerek helyuma dönüşmesi sırasında kütle kaybı ile beraber enerji açığa çıkar. Söz konusu enerjiye de güneş enerjisi adı verilir. Ekosistemdeki dengenin korunarak yaşamın devam edebilmesi için güneş olmazsa olmaz bir unsurdur. Enerji kaynağı olan güneş tarafından yayılan ışınların dünyaya ulaşma süresi yaklaşık olarak 8 dakikadır. Fosil yakıtların tükenmeye yüz tutması, maliyetlerinin her geçen gün katlanarak artması nedeniyle bu tükenen enerji kaynaklarına alternatifler aranmaktadır. Bu arayışın bir sonucu olarak rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, dalga enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ek olarak güneş enerjisi kullanımı giderek artmaktadır. Hem konutların hem de endüstriyel tesislerin enerji ihtiyacının giderilmesinde güneş enerjisinin payı oldukça önemli bir yere sahiptir.

Güneş Enerjisi Nedir?

En temiz enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynağıdır. Büyük çoğunluğunu oluşturan hidrojen atomlarına ait çekirdekler füzyon sonucunda helyum çekirdeklerini oluşturur. Füzyon sırasında büyük çaplı bir enerji açığa çıkar. Bu ışınım enerjisi paneller vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu sayede güneş enerjisinden hem konut hem de endüstriyel alanlarla yararlanılır.

Sürekli çoğalan nüfus, endüstrileşme, fabrikaların artması ve üretim kapasitesinin sürekli katlanması enerjiye olan gereksinimi de arttırır. Petrol, mazot, kömür ve doğalgaz gibi enerji kaynakları kullanılarak enerji ihtiyacı giderilir. Ancak bu kaynaklar özellikle ithalatçı konumda olan ülkeler için ekonomik bir yük haline gelmekte, ülkeleri dışa bağımlı hale getirmektedir. Yüksek maliyetli olan bu kaynaklar çevreye büyük oranda zarar vermekte, atmosferi ve doğayı kirletmektedir. Büyü bir hızla tükenen bu kaynakların yerine daha yüksek verimliliği olan, çevreye zarar vermeyen, tükenmeden sürekli kendisini yenileyen enerji kaynaklarına yönelim başlamıştır.

Güneş Enerjisine Yönelmenin Nedenleri Nelerdir?

Daha az maliyetli, temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisine olan rağbet her geçen gün artmaktadır.

 • Güneş enerjisinden yararlanmak için kullanılan panellerin kurulumu oldukça kolaydır. Evlerin çatısına veya düzlük alanlara güneş paneli kurulup elektrik enerjisi elde edilebilir.
 • Güneş panelleri sayesinde kişisel kullanıma yönelik elektrik enerjisi üretilebilir. Böylece şehir şebekesinin uyguladığı fiyat politikasından olumsuz etkilenme ortadan kalkar.
 • Güneş panelleri uzun ömürlüdür, güvenli ve sağlamdır. Panele yapılan yatırım maliyeti karşılığını fazlasıyla vermektedir.
 • Güneş enerjisi sistemlerinin bakımı düşük maliyetli ve kolaydır. Yağmur suyuyla bile güneş panelleri temizlenebilir.
 • Güneş enerjisinden elektrik üretilirken çevreye zarar verilmez, atık üretilmez, doğal kaynaklar tüketilmez.
 • Güneş enerjisi hava kirliliği yaratmaz, çevre dostudur, tükenmez ve sürekli yenilenir.
 • Enerji piyasasındaki maliyet değişimlerinden bağımsız olarak elektrik enerjisine sahip olma olanağı sağlanır.

Güneş Enerjisi Sistemleri Hangi Alanlarda Kullanılır?

 • Sıcak su üretimi
 • Buhar üretimi
 • Hidrojen üretimi
 • Sebze, meyve ve bitkilerin kurutulması
 • Deniz suyunun arıtılarak tuz üretilmesi
 • Konutların ısınma ihtiyacının giderilmesi
 • Konutların soğutulması
 • Endüstriyel ve hane halkı kullanımına yönelik olarak elektrik enerjisinin üretilmesi

Güneş Enerjisi Kullanılarak Nasıl Tasarruf Edilir?

Şehir şebekesinden elde edilen elektrik enerjisinin fiyatlandırması süreli olarak değişmekte ve bütçe üzerinde yük teşkil etmektedir. Yazın evin soğutulması ve kışın da evin ısıtılması için harcanan elektrik sonucunda faturaların kabarması herkesin ortak sorunlarından biridir. Bu olumsuzluklara karşın güneş enerjisi ucuz olması ve yenilenebilir bir kaynak olması nedeniyle tercih sebebidir. Güneş enerjisine yönelerek daha az masraf yaparak elektrik enerjisi elde etmek mümkündür. Güneş enerjisinden elde edilen tasarruf örnekleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Evin çatısına veya bahçesine kurulan güneş panelleri sayesinde konutun sıcak su ihtiyacı karşılanabilir. Panellerde üretilen elektrik sayesinde yıllık faturanın 7.000 TL kadar azaltıldığından söz etmek mümkündür. Eğer panel sayısı arttırılırsa hem konutun elektrik ihtiyacı karşılanır hem de üretilen fazla elektrik enerjisi şehir şebekesine satılarak ek gelir elde edilebilir. Güneş panellerine ödenen satın alım maliyeti kendisini 6 yıl içerisinde amorti edebilir.
 • 2050 yılında dünya nüfusunun şimdiki nüfustan 9 kat daha fazla olacağı öngörülmektedir. Nüfus böyle artarken enerjiye olan ihtiyacın da 140 kat daha çok olacağı tahmin edilmektedir. Mevcut olan fosil enerji kaynaklarının yoğun bir şekilde kullanılması sonucunda tükeneceği aşikardır. Tükenen kaynaklara bir önlem olarak doğada sürekli kendisini yenileyen enerji kaynaklarına yönelmek gerekir. Türkiye 4 mevsimi yaşayan ve güneş ışınlarını alma konusunda oldukça avantajlı olan bir ülkedir. Ülkenin hemen hemen her bölgesinde güneş enerjisi ile elektrik üretmek mümkündür. Enerji ithalatının büyük bir yer tuttuğu ülke ekonomisi güneş enerjisinin tercih edilmesi sayesinde toparlanabilir. Dışa bağımlılık ve bütçe açığı azaltılabilir.
 • Isınma, soğutma, sıcak su elde etmek gibi temel ihtiyaçlar için 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun tükettiği elektrik enerjisi yaklaşık olarak 14.000 kWh olarak belirlenmiştir. 14.000 kWH’ın 10.000’li kısmı evin ısıtılması veya soğutulması için harcanır. Geri kalan 1.680 kWh ile sıcak su temini ve 1.800 kWh ile de elektrikli ev aletlerinin çalışması sağlanır. Şebeke elektriğine her ay yülü miktarlarda fatura ödemesi yapmak yerine bir saatte 5 kWh boyutunda üretim yapmaya elverişli bir güneş enerjisi sistemi sayesinde giderler azaltılarak tasarruf yapılabilir.
 • Güneş enerjisi sistemleri ülkede yeni bir istihdam kolu yaratır. İşsizliğin azaltılarak yeni kazanç kapılarının açılması sağlanabilir.
 • Güneş enerjisinden elektrik elde edebilmek için üretilen panellerin kullanım ömrü 30 ve 40 yıl arasında çeşitlilik göstermektedir. Yalnızca satın alım maliyetine katlanmak suretiyle yıllarca kullanılabilecek bir sistem elde edilebilir. Güneş paneli satın almadan önce birtakım araştırmaların yapılması gereklidir. Öncelikle uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiş bir panel tercih edilmelidir. Ulusal çapta yaygın servis ağına sahip olan panel markaları seçilmelidir. Panelden elde edilecek olan enerjinin konut ihtiyacını karşılayacak kapasitede olmasına özen gösterilmelidir. Evin ısıtılması, klima ile soğutulması, sıcak su temini, aydınlatmanın yapılması amaçlarına yönelik uygun bir panel seçilmelidir.