Blog

Güneş Enerjisi Depolamada Etkili Yöntem: Hidrojen

Güneş Enerjisi Depolamada Etkili Yöntem: Hidrojen

Teknoloji alanındaki gelişmeler, refah düzeyimizin her geçen gün daha da iyileşmesine vesile oluyor. Kimi zaman yapay zekanın mucizelerine tanıklık ediyor ve bundan yıllar önce gerçekleşmesini hayal bile edemeyeceğimiz durumları, icatları bizzat hayatımızın içinde deneyimliyoruz. Teknolojinin yararlarını saymaya kalksak eminiz her birimizin söyleyecek onlarca maddesi olacaktır. Gelin görün ki teknolojinin yararlarından sonuna kadar faydalanırken beraberinde teknolojinin zararlarını da gözlemlemiyor değiliz. Çevreye, tabiata olan zararlarını bir tarafta tutalım bizlere de dokunuyor bu zarar hesapları. Örneğin enerji tüketimi. Teknoloji ne kadar gelişirse enerji tüketimimiz de doğru oranda artıyor. Bir avuç insanın değil milyarların yaşadığı bir dünyada enerji tüketimi günün sonunda en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Enerji tüketimini normal seviyeye indirmek ve olası tehlikeleri bertaraf etmek için de imdadımıza “doğa” yetişiyor. Güneş enerjisinden aldığımız doğal kaynaklar sayesinde enerji tüketimimizi belirli oranda stabil tutma imkânımız doğuyor.

Hidrojen Nedir?

Hidrojen nedir kısaca bahsedelim. Hidrojenin ilk keşfi 1500’lü yıllara denk geliyor. Tarihler 1700’lü yılları gösterdiğinde yanabilme özelliği keşfediliyor. Doğanın bize sunduğu en basit ve en çok kullanılan elementlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Renksiz, kokusuz bir madde. Havadan birkaç kat daha hafif. Tamamen zehirsiz ve hafif bir gazdır. Hidrojen, yakıt hücreleri üzerinde çalışır ve evrende en bol bulunan gazlardan biridir. Saydam bir elementtir. Yeryüzünde hidrojen; su molekülünde, canlılarda ve fosil maddelerde bulunan bir gazdır.

Hidrojen Enerjisi Nedir?

Daha önce sözünü ettiğimiz gibi hidrojen kelimesinin tarihi 1500’lü yıllara dayanıyor. Yanabilirlik özelliğinin keşfi ile birlikte daha da önem kazanmıştır. 19. Yüzyılda buharın bulunması ile birlikte başlayan ve ilerleyen süreçlerde sanayi devrimi ile ivme kazanan süreçte insan gücünden çok makine gücüne duyulan ihtiyacın artmasıyla birlikte enerjiye duyulan ihtiyaç da doğru oranda arttı. Hidrojen enerjisi için şu tanımı yapmak mümkündür; doğada bileşikler halinde bulunan hidrojen gazının işlenmesi ve dönüştürülmesi neticesinde elde edilen enerji kaynağına verilen isimdir. Sürdürülebilir ve alternatif enerji kaynaklarından biri olarak hayatımızda varlığını sürdürür.

Güneş Enerjisi Nasıl Depolanır?

Güneş enerjisi depolanmasında en önemli problemlerden biri güneş ışınlarından faydalanamadığımız zaman. Güneş ışınları dünyaya ulaşmadığı zamanlarda depoları doldurmak en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza çıkar. Bu soruna çözüm olarak artık günümüzde “hidrojen” teknolojisi kullanılıyor. Su, elektroliz yöntemi ile hidrojen haline dönüştürülüyor ve böylece bu teknik sayesinde depolanma sağlanıyor. Güneş panellerinden elde edilen elektrik enerjisi ile su içinde bulunan hidrojen ve oksijen molekülleri ayrışıyor böylece bu teknik sayesinde enerji depolanıyor. Elde edilen saf hidrojen sayesinde ileride ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi elde etmek için enerji saklanabiliyor ya da yakıt olarak kullanılabiliyor.

Hidrojen Enerjisi Nerelerde Kullanılır?

Günümüzde hidrojenle iki yöntemde enerji elde etmek mümkün; yakma enerjisi ve yakıt pili. Yakma teknolojilerinde hidrojen, benzin ve doğal gaz gibi konularda kullanılabilir. Yanı sıra askeri ve endüstriyel amaçlar için de kullanılır. Yakıt pili teknolojilerinde ise hidrojen ve havadaki oksijenin birleşimi sayesinde elektrik akımı elde ediliyor. Yakma teknolojilerine göre daha fazla verimlidir ve yine diğerlerine göre daha sık kullanılan bir yöntemdir.