Blog

Güneş Enerji Sistemleri Kendini Ne Kadar Sürede Amorti Eder?

Güneş Enerji Sistemleri Kendini Ne Kadar Sürede Amorti Eder?

Güneş Enerji Sistemleri Kendini Ne Kadar Sürede Amorti Eder?

Sanayileşme ile birlikte dünyada enerjiye olan talep sürekli olarak artış göstermektedir. Petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtların kullanımı hem yüksek maliyetli hem de çevreye zararlıdır. Ayrıca fosil yakıtların günümüzdeki kullanım yoğunluğu sonucunda kısa bir zaman dilimi içerisinde tükenmesi de öngörüler arasında yer alır. Küresel ısınma, iklim değişikliği, hava kirliliği gibi pek çok olumsuz yöne sahip olan fosil yakıt kullanımı yerini yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakmaktadır. Güneş enerjisi de oldukça verimli, çevre dostu, düşük maliyetli olan bir sürdürülebilir enerji kaynağıdır. 

Güneş enerjisi temel olarak güneşten elde edilen ışınlar sayesinde elektrik enerjisinin üretilmesidir. Hem binaların hem de sanayi kuruluşu gibi büyük ölçekli yapıların ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi güneş enerjisiyle üretilebilir. Enerji ihtiyacına göre kurulan büyük veya küçük boyutlu panellere göre güneş enerjisinin kapasitesi kolaylıkla değiştirilebilir. Güneş enerji sistemleri düşük maliyetlidir. Yenilenebilir enerji kaynağı olması nedeniyle fosil yakıtlardan farklı olarak kaynağın tükenmesi endişesine kapılmaksızın bu enerji türünden yararlanılabilir.

Güneş enerji sistemi hemen hemen her konuma inşa edilebilir. Konumun yıl boyunca güneş ışınlarını aldığı açı göz önünde bulundurularak paneller yerleştirildiğinde bu sistemden elde edilen verimlilik de artış gösterir. Güneş enerjisinden elde edilen elektrik sayesinde ülkelerin enerji temin etmede dışa olan bağımlılığı azalır, cari bütçesi dengelenir. Güneş enerjisi hane halkı gibi küçük çaptaki kullanım için de elverişlidir. Ayrıca sanayileşmiş büyük kurumların ürettiği elektriği kullanıp fazlasını da satarak gelir elde edebileceği bir yatırım koludur. 

Düşük maliyetli bakım masrafları, tamamen doğal kaynağın kullanılması, temizlik gideri sabit maliyetinin de oldukça az olması güneş enerji sisteminin teşvik edici yönleri arasındadır.

Güneş Enerji Sistemlerinin Kendini Amorti Etme Süresi

Amortisman yapılan bir girişim için sarf edilen yatırım miktarının ne kadar sürede yeniden kazanılacağını ifade eden bir göstergedir. Güneş enerji sistemlerine yapılan yatırımın geri dönüş süresi kurulan sistemin türüne ve panellere göre çeşitlilik göstermektedir. Çoğunlukla şehir şebekesine elektrik üreten ve binaların suyunun ısınmasını sağlayan güneş enerji sistemlerinin amortisman süresi daha kısadır.

Şehir şebekesine satılmak üzere elektrik üretiminde önemli olan husus satın alan taraf olan devletin ya da enerji dağıtım şirketinin uyguladığı tarifenin fiyatlandırmasıdır. Söz konusu tarifeye “feed-in” adı verilir. Fotovoltaik türdeki panelden elde edilen elektrik enerjisinin bedeli Türkiye’de 28 eurocent/kw olarak belirlenmiştir. Bu ücret tarifesi üzerinden güneş enerji sisteminin amortismanı hesaplanır. Söz konusu tarife ile Türkiye’de güneş enerji sistemi kendisini 4 veya 16 yıl içerisinde amorti edebilir. Bu zaman diliminin kısa olmasındaki en önemli etken ise konum itibariyle ülkemizin güneş ışınlarından yüksek verimlilikle yararlanmasıdır.

Güneş enerji sistemlerinin amortismanında güneş ışınlarının geldiği konum belirleyici bir unsurdur. Örnek olarak belirtmek gerekirse daha yüksek fiyatlı tarife ve uzun vadeli alım garantisi verilmesine rağmen Almanya’daki amortisman süresinin 20 yıl olması dikkat çekici bir husustur. 

“Feed-in” olarak adlandırılan fiyat tarifesinin uygulanmadığı hallerde amortisman hesabı tüketicilerin güneşin doğuşundan batışına kadarki sürede harcadığı elektrik enerjisi üzerinden hesaplanır. Bu durumda amortisman süresi standart “Feed-in” tarifesine göre daha uzun sürelidir. 

Amortisman süresini arttıran bir diğer unsur ise güneş enerji sistemi kurulurken kullanılan ekipmanın çeşitliliğidir. Ada tipi sisteme sahip olan güneş enerjisi düzeneğinde fazladan enerji depolama cihazına ihtiyaç duyulur. Bu durum da yatırım maliyetini arttırır. Amortisman süresinin kısaltılması amacıyla şebekeden bağımsız Off-Grid sistem tercih edilmemelidir. On Grid yani şebekeye bağlı olan güneş enerji sistemi elektrik enerjisini depolamadığı için fazladan bir maliyet içermez.

Türkiye’de şebekeye bağlı On-Grid sistemin kurulması için gerekli olan maliyet ortalama 8 bin Euro kadardır. Yapılan hesaplamalara göre bu sistem de kendisine yapılan yatırım maliyetini 7 yılda amorti etmektedir.

Türkiye’de Amortisman Süresini Kısaltan Olumlu Özellikler Nelerdir ?

Güneş ışınlarının özellikle güney bölgelerde yılın 12 ayı boyunca kuvvetli olarak bulunması güneş enerji sisteminin verimliliğini arttıran en önemli unsurdur.

Türkiye’de kış mevsimi dünyanın diğer yerlerine kıyasla daha yumuşak geçer. Bu sayede kış aylarında bile aşırı yağmurlu olmayan havalarda güneş enerjisinden elektrik üretmeye devam edilebilir.

Düzenlenen “Yenilenebilir enerji Yasa Tasarısı” sayesinde konutlara güneş enerji sisteminin kurulması oldukça avantajlı bir hale getirilmiştir. Önceden konutta güneş enerjisiyle üretilen elektriğin yılsonunda fazla vermiş olsa bile yeni yıla devredilmesi mümkün değildir. Ancak yeni yasa düzeni sayesinde yeni yıla sıfırdan başlanmayarak önceki yıldan gelen fazlalık taşınabilecektir. 
 

Güneş Enerji Sistemlerinin Sunduğu Ekonomik Avantajlar Nelerdir ?

  • Diğer enerji sistemlerine göre daha az bakım maliyetine sahiptir. 
  • Güneş enerjisi sayesinde düşük maliyetle elektrik enerjisi üretilir. Üretilen fazla elektrik şehir şebekesine satılarak hane halkının ek gelir elde etmesine yardımcı olur.
  • Güneş enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Ülkelerin enerji temininde dışa olan bağımlılığını azaltır.
  • Güneş enerjisi sayesinde tarım alanlarına sulama pompaları kurulabilir. Düşük maliyetle tarım sektörünün kalkınması sağlanır.
  • Güneş enerjisi ile konutların ısıtma ve soğutma ihtiyacı giderilebilir.