Blog

Çatımız için Hangi Solar Panelini Almalıyız?

Çatımız için Hangi Solar Panelini Almalıyız?

Güneş enerjisinin sağladığı en büyük fayda şüphesiz hiçbir zaman tükenmeyecek olmasıdır. Doğalgaz, petrol gibi enerji kaynakları zaman içerisinde tükenebilir. Ancak, güneş enerjisinin tükenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Sınırsız, ortak ve temiz enerji olan güneş enerjisi, depolaması kolay ve maliyeti düşük olduğu için günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir. Üstelik atmosfere zehirli gaz salınımı yapmadığı için çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Gün geçtikçe önem kazanan enerji kaynakları arasında geliştirilen teknolojiler de ağırlıklı olarak güneş enerjisi kaynaklıdır. Ucuz yatırım maliyetinden kısa zamanda yüksek verim elde edilebildiği için kullanım alanları oldukça fazladır. Ülkemizde de güneş enerjisinden ne kadar çok yararlanılırsa, o kadar çevreci ve ekonomik bir kaynak elde ederiz.

Güneş enerjisi sistemlerinin kullanım alanları yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Bu nedenle güneş enerjisiyle çalışan araçlar ve robotlar üretilmeye başlandı. Her yıl güneş enerjisiyle çalışan cihazların tanıtımı büyük ilgi topluyor. Bu cihazlar, güneş enerjisinin yüzde 20'sine elektriğe çevirerek enerji ihtiyacını karşılıyor. Su ısıtmak için kullanılan güneş enerji sistemleri ise yüzde 60 verimlilikte çalışıyor.

Güneş enerjisi panelleri, yalnızca yazın değil kışın da birçok kişinin sıcak su ihtiyacını karşılıyor. Doğrudan güneş ışınlarını soğurduğu için paneller sıcaklığa göre çalışmıyor. Güneş panellerinde yer alan vakumlu tüpler, güneş ışınlarını her açıdan alıp depolayabiliyor. Böylelikle günün her saatinde güneş ışınları, panellere dik konumda geliyor.

Çatı Güneş Enerjisi Nedir?

Fotovoltaik olarak da bilinen çatı güneş enerjisi, güneş ışığının enerjiye dönüştürülmesine yarayan bir teknolojidir. 1839'da Alexander Becquerel tarafından icat edilen bu sistem, Yunanca 'ışık' anlamına taşıyan 'pos' ve elektrik gerilimini ifade eden 'volt' sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş.

Güneş enerjisiyle elektrik üretebilmek adına ilk olarak doğru akımın (DC), alternatif akıma (AC) dönüştürülmesi gerekir. Güneş panellerinde toplanan enerji elektriğe alternatif akıma dönüştürülerek kamusal elektrik şebekesine aktarılır. Panellerin kurulumundan itibaren yeteri kadar güneş ışığı aldığı zamanlarda üretilen elektrik otomatik olarak şebekeye gönderilir. Şebeke gerilimi, düzeni ve frekansı, belirli aralıklarla güvenlik nedeniyle denetlenir.

Güneş Paneli Alınacak Firma Nasıl Seçilir?

Çatısına güneş paneli taktırmak isteyenlerin firma seçerken ilk olarak, yaptıkları işlere bakılmalıdır. Elektrik üretim maliyeti, panelin markasına veya türüne göre değişkenlik göstermektedir. Güneş panelleri yüzde 15 ile yüzde arasında güneş ışınlarını soğurarak enerjiye dönüştüren belirli verimlilik oranına sahiptir. Buna ek olarak, akü regülatörü, DC/AC dönüştürücü, evirici için kullanılan malzemenin kalitesine de dikkat edilmelidir. Apartmana taktırılması planlanan güneş panellerinde ise binanın fiziki yapısına göre farklı panellere yönelinebilir. Apartman yönetimi ve hukuki uygulamalar burada belirleyici olacaktır.

Güneş Paneli Maliyeti Nedir?

Güneş paneli taktırmanın maliyeti, kullanılacak ekipmana, dağıtım şebekesinin alt yapısına, arazi tipine, bölgenin günlük ne kadar güneş aldığına ve evin fiziki yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Apartmanlar için olan güneş enerjisi sistemleri, müstakil evler için olan sistemlerle aynı değildir. Ayrıca, güneş paneli kurmak için gereken fiziki koşullar, elektrik dağıtım firmasının abonman başvurusunu onaylamasından 90 gün sonra resmi kurumlar tarafından onaylanıyor. Onay sürecinde yapılan denetlemeler de maliyeti etkileyen diğer bir husus. Elde edilecek enerjiye ve panelin boyutuna göre değişkenlik gösteren fiyatlar 3 bin TL'den 10 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Güneş Enerjisi Panelleri İhtiyaç Hesabı

Güneş enerjisinden elektrik üretmek için gerekli ana parça güneş panelleridir. Solar paneller olarak da bilinen güneş panelleri farklı şekillerde üretilirler fakat, çalışma prensibi hepsinin aynıdır. İhtiyaç duyulan enerji önceden hesaplanır. Örneğin, evlerde kullanılması planlanan her cihazın ihtiyaç duyduğu asgari enerji bellidir. 10 adet 100 Watt ampul, 1 kW enerji harcar. Farklı Watt değerlerine sahip panellerden yukarıdaki sistemi çalıştırabilmek adına 8 adet 130 Watt panele ihtiyaç vardır. Bu paneller toplamda 1040 Watt enerji üretir. Sizin de anlayacağınız üzere güneş enerjisi paneli kurulacak olan evin veya işletmenin önceden ne kadar enerjiye ihtiyaç duyulacağı belirlenerek sistemler oluşturulmaktadır. Günümüzde gelişen teknolojiyle led ampuller çıkmış ve 100 Watt yerine 5 Watt enerji harcanmaya başlanmıştır. Böylelikle 8 adet 130 Watt'lık panelle 10 adet 100 Watt'lık değil, 200 adet 5 Watt'lık led ampul aydınlatılabilmektedir.

Bir işletmenin ihtiyaç duyacağı enerji hesaplanırken, bulunduğu konumdan kaç saat boyunca güneş enerjisinden faydalanabileceği göz önünde bulundurulur. Eğer işletme, bulunduğu bölge sebebiyle günde kesintisiz en az 6 saat güneş alıyorsa ve bu işletmenin günlük enerji ihtiyacı 5 kW ise, 1 kW enerji üretebilen bir güneş paneli yeterli olacaktır. Arta kalan 1 kW enerji ise;

- Olumsuz hava şartları,

- Panel camlarının kirlenmesi,

- Gün boyunca değişen ısı,

- Güneşin açısı,

gibi faktörler sebebiyle yok olabilir. Üstelik bu hesaplama, yılın en az güneş alan mevsimi baz alınarak yapılmalıdır. Yaz mevsiminde bu sistemden elde edilecek enerji 8 - 9 kW seviyelerine çıkabilir.

Güneş Paneli Çeşitleri

Güneş ışınları vasıtasıyla elektrik enerjisi elde edilmesi yalnızca silikon sistemlerden meydana gelen güneş panellerinden geçirilen akımla sınırlı değildir. Güneş enerjisi yoğunlaştırıldığı takdirde oldukça yüksek elektrik enerjisi elde edilebilir. Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri sayesinde, güneşten gelen enerji, paneldeki ayna düzenekleri aracılığıyla çok yüksek sıcaklıkta ısı enerjisine dönüştürülür.

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri iki kısımda incelenir. Bunlarda ilki, birinci kısımda depolanan güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülmesidir. İkinci kısımda da ısı enerjisi, elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu sistemlerde elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düşük güçler için kullanılabilir. Örnek verecek olursak, 10 kW enerji üretecek sistemle 100 bin kW enerji üretecek sistem için aynı yöntemlerle geliştirilen sistemler kullanılabilir.

Üretilen enerji, güneşin olmadığı kapalı ve yağmurlu havalarda, bir de geceleri depolanır. Birleşik hibrit sistemler olarak yaratılan bu sistemden yüksek verim elde etmek mümkündür. Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri, fotovoltaik dönüşüm sistemlerinden farklı olarak güneş radyasyonunu değil, doğrudan güneş ışınını kullanır.