Blog

Biyokütle Enerjisi Nedir? Biyokütle Enerjisi Nasıl Elde Edilir?

Biyokütle Enerjisi Nedir? Biyokütle Enerjisi Nasıl Elde Edilir?

Biyokütle enerjisi kısaca nedir tanımlayarak yazımıza başlayalım. Biyokütle enerjisi aslında organik malzemeden üretilen bir yakıt türüdür. Elektrik ya da başka güçlü formları oluşturabilmek amacıyla yenilenebilir ve aynı zamanda sürdürülebilir enerji kaynağı olan organik malzemelerden üretilir. Biyokütle enerjisini diğer yakıt türlerinden ayıran şey, bu enerji kaynağında kullanılan yakıtların daha önce yaşamış olan şeyler olmasıdır. Bunu biraz açacak olursak. Örneğin kurutulmuş bir bitki örtüsü, tarladaki mahsulden kalan kalıntılar, su bitkileri birer biyokütle enerji kaynağıdır. Evlerdeki doğal atıklarımız da biyokütle enerjisinde kullanılabilir yani özetle evsel atıklarımız olan çöpler bile biyokütlesel enerji kaynaklarındandır. Biyokütle için kısaca “doğal” malzemelerden oluşan bir enerji kaynağı demek mümkündür. Güneş enerjisini doğrudan alarak fotosentez yapan bitkiler, doğal birer biyokütle enerji kaynağıdır. Çünkü güneşten aldıkları besinleri kimyasal enerji olarak köklerinde ve depolayabilirler. Bitki cansız olduğunda bu enerji kalıntılarında hala mevcut olur. Bu sayede ortaya bir “sıkışmış enerji” çıkar. Bu sıkışmış enerji genelde yanarak açığa çıkar. İşte bu yanan enerji aslında biyokütle enerjisinin besin kaynağı olabilir. Biyokütle enerjisi aynı zamanda organik karbon olarak da nitelendirilebilir. Biyokütle enerjisi genelde üç ana alanda kullanılır. Bu alanlar elektrik, ısı ve ağırlıklı ulaşım amacıyla kullanılan biyoyakıt üretimidir.

Biyokütle Enerjisi Nasıl Elde Edilir?

Biyokütle hammaddeleri birtakım işlemlerden geçirilir. Bu işlemlerin ardından katı, sıvı ve gaz yakıtlar meydana getirilir. Biyokütle enerjisiyle biyogaz, etanol, hidrojen, metan, metanol ve motorin gibi yakıtlar elde edilir. Biyokütlenin yakılmadan önce mutlaka kurutulması gerekir bu kurutma için de gerekli ısı verilir. Biyokütle, nem alma özelliğini yitirene kadar tamamen kurutulur. Ancak bu kurutma sırasında enerjisinin büyük miktarı bünyesinde kalmaya devam eder. Biyokütle enerjisi yenilenebilir mi sorusunun yanıtı ile devam edelim. Biyokütle, işlemler sırasında yanar ve doğaya kömür yakmaktan yaklaşık dörtte bir oranında daha fazla karbon emisyonu salınımına neden olur. Buna rağmen biyokütle enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından kabul edilir. Bunun birkaç nedeni vardır. Bunlardan biri bitkilerdir. Kullanılan bitkiler yeniden oluşturulabilir. Çünkü zaten temelinde atık bitkilerden elde edilir.

Biyokütle Kaynakları Nelerdir?

Biyokütle kaynakları yukarıda da kısaca değindiğimiz üzere zamanında yaşamış malzemelerden oluşur. Bunlara birkaç örneği şu şekilde verebiliriz:

  • Ayçiçek ve soya gibi yağlı tohuma sahip bitkiler
  • Patates, buğday, şeker pancarı ya da mısır gibi nişasta oranı yüksek bitkiler
  • Keten, kenevir gibi elyaf bitkileri
  • Bezelye ve fasulye gibi protein bakımından zengin bitkiler
  • Saman, kök ya da kabuk gibi tarımsal atıklar
  • Orman atıkları
  • Hayvansal gübreler. Özellikle sığır, at, koyun ya da tavuk gibi hayvanların dışkıları.
  • Endüstriyel ya da evsel atık sular ya da büyük sanayi kuruluşlarının atıkları

 

Biyokütle Enerjisi Üretirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Biyokütle enerjisi üretiminde verim sağlamak için dikkat edilmesi gereken birkaç başlık vardır. Bunlardan ilki fermantörde oksijenin bulunmamasıdır. Hayvansal atıklar iyi birer biyokütle enerji kaynağıdır ancak bu atıklarda antibiyotik ve benzeri ilaçlara rastlanmaması gerekir. Organik atıklarda da aynı şekilde kimyasal bir girdi bulunmamalıdır. Üretim ortamında yeteri kadar azot bulunmalıdır. Bunun nedeni yeni bakteri oluşturulması ve büyümesidir. Üretim tankındaki asitlik değere dikkat edilmelidir. Bu değerin ortalama 7.0 ila 7.6 arasında olması idealdir.

Biyokütle enerjisinin kullanım alanları ile yazımızın finalini yapalım. Biyokütle enerjisinin kullanıldığı alanları şu şekilde sıralamak mümkündür; ısıtma, enerji üretimi, motorlar, gübre ve benzeri oluşumlar.