Blog

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar Arasındaki Farklar Nelerdir?

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar Arasındaki Farklar Nelerdir?

Araba satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan bir; dizel ve benzinli araçlar. Benzinli ve dizel araçlar arasındaki fark hakkında kısa bilgiler derlediğimiz yazımıza başlamadan önce her iki motor tipinin de çalışma prensibinden bahsedelim kısaca. Dizel motorlar içten yanmalı olarak çalışır. Dizel motor çalışma mantığı birtakım aşamalardan oluşur. Öncelikli aşamada dizel motorda bulunan pistonlar aşağı iner ve hava pistonlarının ağaşı inmesi sonucu oluşan boşluklarla dolar. İkinci aşamada pistonlar yukarı doğru hareket eder ve içeri alınan hava sıkışır. Üçüncü aşamada sıkıştırılan havanın içerisine yakıt püskürtülür. Yakıt püskürtüldükten sonra pisyon yeniden aşağı iner. Dördüncü ve son aşamada ise pistonlar atık gazları supaplardan dışarıya itmek ister ve bu sebeple tekrar yukarı doğru hareketlenir. Benzinli motor çalışma prensibine gelince... Benzinli motorlar karbüratör ile çalışan içten yanmalı motorlardır. Karbüratör yakıt ve havanın karıştırılması işlemini motorun dışınmda yapar. Dizel motorlarda bu işlem motorun içinde yapılır. Benzinli motorlarda ise motor dışında gerçekleşir ve motor içerisine benzini buharlaştırarak verir. Motor içine giren benzin ve hava karışımı buji desteği ile yakılır. Böylece motor pistonları hareket eder.

Benzinli Motor ve Dizel Motor Arasındaki Farklar Nelerdir?

Temelinde yakıtın hava ile sıkıştırılıp yakılması ve oluşan patlama ile pistonların hareket ettirilmesi üzerine kurulu bir çalışma prensipleri vardır. Birinde bu sıkıştırma motor içinde gerçekleşirken bir diğerinde motor dışında gerçekleşir. Benzinli ve dizel motor arasındaki en belirgin fark şüphesiz yakıttır. Yakıt dışındaki farkları birkaç madde ile paylaşalım.

 • Benzinli motor tipinde yanma bujiler yardımı ile gerçekleşir. Dizel motor tipinde ise ateşleme bujisi bulunmaz.
 • Benzinli motorlarda yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi karbüratör vardır. Ancak dizel motorlarda karbüratör bulunmaz.
 • Benzinli motorlarda hava ve yakıt dışarıda buharlaştırılıp iletilir. Ancak dizel motorlarda bu durum tam tersidir. Önce motora hava alınır ve ardından yakıt, alınan havanın içerisine püskürtülür.
 • Dizel motorlar daha ağırdır. Benzinli olanlar ise dizel motorlara oranla nispeten daha hafiftir denebilir.
 • Dizel motorlar daha geç ısınır. Benzinli motorlar ise daha erken ısınır.


 •  

Dizel Motorlu Araçlar ile Benzinli Araçlar Arasında ne Gibi Farklar Vardır?

Araba satın alırken en az markası ve modeli kadar dikkat çeken noktalardan biri motor tipidir. Çünkü motor tipi bir anlamda performans değerlendirmesi bakımından da önemlidir. Peki dizel motorlu araçlar ile benzinli araçlar arasında ne gibi farklar vardır? Birkaç başlık altında inceleyelim.

 • Dizel araçların sürüş menzili daha uzundur. Benzinli olanlar nispeten geride kalır.
 • Benzinli araçlar daha çeviktir. Buna zıt olarak dizel motorların da tork farkı mevcuttur.
 • Dizel motorlu araçlar daha çevre dostudur, havaya daha az zarar verir.
 • Dizel motorlu araçlada buji olmadığı için ekstra bir buji bakımına ihtiyaç yoktur.
 • Benzinli motorların elektrik aksamı biraz daha teferruatlıdır. Dizel motorlar daha basit bir elektrik aksama sahiptir.
 • Eğer kısa yolculuklar planlanıyorsa bu durumda benzinli araçlar daha karlıdır. Ancak uzun yola gidenler ve sık sık şehirlerarası yolculuk yapanlar için dizel motorlu araçlar daha ideal olabilir.
 • Dizel motorlu araçların en büyük avantajlarından biri yangın riskinin benzinli araçlara oranla daha düşük olmasıdır. En büyük dezavantajlarından biri ise maliyet konusunda benzinli araçlara oranla daha fazla ön plana çıkmasıdır.
 • Benzinli araçların en büyük avantajlarından biri bakımlarının kolay ve uygun fiyatlı olmasıdır. Bunun yanı sıra ilk çalıştırma esnasında dizel motorlu araçlara oranla daha az ısıtılmaya ihtiyaç duyarlar. Benzinli araçların en büyük dezavantajlarından biri ise depolarının dizel motorlu araçlara göre daha pahalı dolmasıdır. Bu nedenle uzun yolculuklarda önerilmez.