İK Vizyonu ve Politikalarımız

İK Vizyonumuz :  Sürdürülebilir ve kalıcı başarı için; yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar ile fark yaratmak.

 
İK Politikamız:  İnsan Kaynakları politikamızı; müşteri odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru işe yerleştirmek, şirketimiz içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek,  performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek, çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmek olarak tanımlayabiliriz.  
 
  • Çalışanlarımızın “gelişimine” ve “değişimine” önem vermek
  • Bireyleri sorumluluk üstlenmek, inisiyatif kullanmak ve bu şekilde işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmak için motive etmek,
  • Bir yandan bireyi geliştirirken, öte yandan ekip çalışmasına teşvik ederek çalışanlarımızın iş hedeflerinde daha başarılı olmasını sağlamak.
  • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak 
  • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam  arasındaki dengeyi dikkate alan  bir iş ortamı sağlamak.
  • Çalışanlarımızın fikirlerine önem vermek, şirket yapısına katma değer sağlayacak her türlü fikir teşvik etmek.